Priser

HjerteDoktoren er en privat speciallægeklinik

Vi har ikke overenskomst den offentlige sygesikring.

Hvis du har en forsikring: Hvis du har en privat sygeforsikring, skal du have et skadenummer eller skadebrev med fra dit forsikringsselskab. Vi har samarbejde med de fleste forsikringsselskaber. Med en privat sundhedsforsikring kan vi give dig en tid indenfor 10 dage.

Priser, hvis du er privat patient:

UndersøgelsePris (DKK)
Konsultation uden undersøgelser, en grundig snak med lægen1,800.-
Konsultation med ultralydsskanning af hjertet (ekkokardiografi)3,100.-
Konsultation og arbejdsEKG (stresstest)3,100.-
Konsultation med ultralydsskanning af hjertet (ekkokardiografi) og hvile EKG3,600.-
Konsultation med ultralydsskanning af hjertet (ekkokardiografi) og arbejdsEKG (stresstest)4,600.-
Konsultation med Ekkokardiografi, arbejdsEKG og hvile EKG5,100.-
Konsultation med ultralydsskanning af hjertet (ekkokardiografi), arbejdsEKG (stresstest) og EKG overvågning (Holtermonitorering)6,100.-
Halskarskanning (carotis) – tillæg til undersøgelse1,200.-
EKG overvågning (Holtermonitorering) – tillæg til undersøgelse ved Ekkokardiografi1,500.-
Døgnblodtryksundersøgelse1,500.-
Lungefunktionsundersøgelse (tillæg)800.-
Administrationsgebyr pr. receptfornyelse150.-
Udvidet hjerteundersøgelse m. ultralydsskanning af indre organer og relevante blodprøver9,500.-

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til undersøgelser hos HjerteDoktoren. Du skal selv indhente dit tilskud fra Sygesikringen Danmark.

Da HjerteDoktoren er en lægeklinik er den lønsum pligtig. Lønsummen er inkluderet i alle priserne. Klinikken svarer vi ikke moms af ydelserne.​

Bestil tid

Ring op