• DIN HJERTESPECIALIST

LUNGEFUNKTIONS­UNDERSØGELSE

Undersøgelsen laves for at klarlægge, hvordan patientens lunger fungerer. Lungernes volumen og kapacitet måles ved hjælp at et specielt rør som patienten puster i og som er koblet til en computer. Undersøgelsen viser om der er indikation på KOL eller anden lungesygdom.

Undersøgelsen laves som supplement til hjerteundersøgelsen.