DIN HJERTESPECIALIST​

PATIENTKLAGER og UTILSIGTEDE HÆNDELSER

Professionalitet, tryghed og tillid er nøgleord for os hos HJERTEDOKTOREN, men hvor der er mennesker er der også mulighed for at begå fejl. Som patient har du derfor mulighed for at klage over kritisable forhold i klinikken eller i sundhedsvæsenet generelt. At kunne klage er en væsentlig sikring af patienters retsstilling og behandlingskvaliteten, og hører med til det at leve i et moderne demokrati.


Hvis du ønsker at klage over forhold på sundhedsområdet er der flere klageinstanser. Indholdet af din klage afgør, hvortil du skal sende klagen.

Selvom du måske ikke får medhold, kan det alligevel være en god ide at klage. Din klage indgår nemlig i den erfaringsopsamling, der løbende foretages i patientklagenævnet. Erfaringerne bruges af de myndigheder, der har ansvaret for driften af sundhedsvæsenet, til at forbedre sundhedsvæsenet.

Sundhedsvæsenet lærer på den måde af sine fejl.

Hvis du er utilfreds med din behandling hos HjerteDoktoren og ønsker at klage, kan du desuden altid bede om et dialogmøde med Jørn Bech Laursen. Formålet med dialogen er bl.a. at du får en forklaring på det forløb, som du klager over, og at du har mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Nedenstående link guider dig videre, hvis du vil klage:


Uvildig vejledning og information om sundhedsvæsenet fra patientvejlederne i Region Hovedstaden og Region Sjælland
REGION HOVEDSTADEN
REGION SJÆLLAND

Styrelsen for Patientklager
STPK

Patienterstatningen – Erstatning efter patientskader
PEBL

Utilsigtet hændelseHvis du i din kontakt med os har oplevet problemer eller fejl i forbindelse med dit forløb, gør vi opmærksom på, at du har mulighed for at rapportere dette som en utilsigtet hændelse DPSD. Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside for yderligere information.

Medlem af​

Se anmeldelser på Trustpilot